Odbiór świadectw dojrzałości

Informujemy, iż świadectwa dojrzałości będą wydawane 11 sierpnia br. (wtorek) od godziny 10.00
w sekretariacie Szkoły.