Informacja dla Kandydatów dotycząca Próby Sprawności Fizycznej

Informacja dla Kandydatów do Oddziału Przygotowania Wojskowego dotycząca Próby Sprawności Fizycznej przeprowadzanej w dniu 13-14 lipca 2020 r. w Zespole Szkół Ekonomicznych i Mundurowych im. gen. Władysława Andersa w Chełmie

Próby sprawności fizycznej przeprowadzone zostaną w dwóch terminach:
13 lipca 2020 r. o godz. 9:00 - Kandydaci, którzy jako pierwszy wybór przyjęli klasę 1ct - oddział przygotowania wojskowego.
• 14 lipca 2020 r. o godz. 9:00 - Kandydaci, których wybrali klasę 1ct jako wybór drugi, trzeci, czwarty itp.

Przypominam o obowiązku:
posiadania maseczki (w części organizacyjnej - potem maseczki można zdjąć),
• zachowania w czasie wszystkich prób odstępów i nie gromadzenia się w jednym miejscu ze względu na obowiązujące przepisy sanitarne.

Kandydaci przystępują do prób w strojach sportowych. Szkoła nie zapewnia Kandydatom szatni do przebrania się, wodę (napoje) Kandydaci organizują sobie we własnym zakresie.

Warunkiem dopuszczenia do prób jest złożenie u Przewodniczącego komisji w części organizacyjnej:
oświadczenia o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wzięcia udziału w próbie sprawności fizycznej wypełnione i podpisane przez rodziców lub opiekunów prawnych oraz
potwierdzenie tożsamości za pomocą dokumentu ze zdjęciem (np. legitymacja szkolna).

W części organizacyjnej Przewodniczący odczyta nazwisko i imię Kandydata, który podejdzie do Przewodniczącego, odda oświadczenie i wylegitymuje się. Kandydat otrzyma “Kartę oceny prób sprawności fizycznej”, którą wypełni swoimi danymi osobowymi przy stoliku obok (Szkoła zapewnia długopisy i środek dezynfekujący).

Przy odczytywaniu listy przystępujących do prób, Kandydaci zostaną podzieleni na 3 grupy:
1) bieg wahadłowy 10x10 m - konkurencja na boisku Orlik,
2) uginanie ramion na ławeczce - konkurencja na boisku Orlik,
3) skłony tułowia przy drabinkach - sala gimnastyczna.

Kolejno wyczytywani Kandydaci będą kierowani do poszczególnych grup, gdzie przekażą “Kartę oceny prób sprawności fizycznej” członkom komisji w celu wpisania wyniku i punktacji oraz złożenia podpisu. W chwili, gdy wszyscy z danej grupy zakończą próbę, pod opieką członka komisji posiadającego karty przechodzą do następnej próby.

Po uzyskaniu wyników z wszystkich trzech prób uczestnicy podchodzą do ostatniej próby - bieg na dystansie 3000 m (10 okrążeń wokół boiska Orlik). Po jej wykonaniu, wpisaniu wyników i podpisaniu - karty z wynikami przekazywane są Przewodniczącemu, w celu przygotowania protokołu przebiegu prób sprawności fizycznej. Wyniki uzyskanie przez Kandydatów zostaną wpisane w elektronicznej rekrutacji w dniu 15 lipca 2020 r.

Zabezpieczenie medyczne prób sprawności fizycznej realizowane będzie przez zespół medyczny 19 Batalionu Zmechanizowanego w Chełmie.