Informacje dla Kandydatów do klasy 1ct przysposobienia wojskowego


W wyniku niezależnych od szkoły czynników rekrutacja do klasy 1ct przysposobienia wojskowego zakończyła się 22 czerwca 2020 o czym nie powiadomiono szkół i Kandydatów.

Rozwiązaniem jest złożenie "tymczasowego" wniosku do innej klasy, aby nie "wypaść" z elektronicznej rekrutacji, a w dniach 31 lipca - 4 sierpnia 2020 należy w obecności rodzica wycofać złożony wcześniej wniosek i zmienić na koncie preferencje (dodając klasę 1ct - już będzie można) i złożyć wniosek powtórnie. Kandydat będzie oficjalnie kandydował do klasy przygotowania wojskowego.

UWAGA!
Warunkiem koniecznym do kandydowania do klasy przygotowania wojskowego jest przystąpienie do testu sprawnościowego w dniach 13-14 lipca 2020 od godz. 9:00.
Należy wcześniej zgłosić się do naszej szkoły i podać dane (Imię Nazwisko PESEL i nr telefonu do kontaktu) do listy na test sprawnościowy.
Jeżeli Kandydat nie przystąpi do testu sprawnościowego w dniach 13-14 lipca 2020 r. nie będzie brany pod uwagę przy rekrutacji do klasy 1ct przygotowania wojskowego.
--