Pożegnanie abiturientów

3al

W pierwszym tygodniu czerwca abiturienci ZSEiM im. gen. Wł. Andersa w Chełmie otrzymali z rąk Pani Dyrektor Edyty Chudoby świadectwa ukończenia szkoły, nagrody książkowe oraz dyplomy za działalność w różnych kołach zainteresowań. 

3bl

4at

 

 

 

4bt

4ct

4dt

4gtjpg