Konsultacje dla chętnych uczniów ZSEiM w Chełmie od 01.06.20 do 18.06.20

Harmonogram konsultacji dla wszystkich chętnych uczniów ZSEiM w Chełmie

od 01 czerwca do 18 czerwca 2020r. w godzinach 16.00-18.00

Uwaga:
Na konsultacje uczniowie i nauczyciele przychodzą w maskach i rękawiczkach. Muszą być zdrowi. Przy wejściu do szkoły będzie mierzona temperatura.
W jednej sali przebywa jeden nauczyciel i jeden uczeń (oprócz auli i sali gimnastycznej). Pozostali uczniowie oczekują na korytarzu, zachowując między sobą odległość 1,5 metra.
Nauczyciele nie zamieniają się salami. Uczniowie wpisują się na listę u danego nauczyciela, u którego korzystają z konsultacji. Nauczyciele po konsultacjach przekazują listę dyżurującemu wicedyrektorowi i podpisują się na liście obecności.


j. polski, wok, matematyka – 1.06.2020r., 3.06.2020r., 15.06.2020r.
j. angielski, j. niemiecki, religia - 2.06.2020r., 16.06.2020r.
edb, w-f, prawo, specjalizacje - 3.06.2020r., 17.06.2020r.
przedmioty ekonomiczne - 4.06.2020r., 17.06.2020r.
biologia, chemia, fizyka, informatyka, religia, j. rosyjski, geografia, historia, wos - 5.06.2020r., 18.06.2020r.
pedagog, bibliotekarz – od 1.06 do 18.06.2020r.
doradca zawodowy – 1.06.2020r., 3.06.2020r., 5.06.2020r., 15.06.2020r., 17.06.2020r.

 

01 czerwca 2020r.

j. polski, wiedza o kulturze
J. Klim – sala 10
K. Oborska – sala 9
B. Pliszka – sala 21
E. Tywoniuk- sala 20
I. Jakubczak – sala 55a
W. Grzywna – sala 55b

matematyka
M. Jagiełło – sala 15
J. Kapeluszny – sala 11
I. Styk – sala 18
R. Zguczyńska – sala 19
A. Skubisz – sala 17
M. Łukaszewska – Fik – sala Pk 3
M. Rzeszut – sala 6

pedagog - M. Kwiatek – Duszak – sala 23
bibliotekarz – D. Walkowska – biblioteka
doradca zawodowy – M. Studzińska – sala 38

02 czerwca 2020r.
j. angielski, j. niemiecki, religia
ks. P. Gołofit – sala 55a
ks. A. Sowa – sala 29
d. M. Myśliwiecki – sala 55b
T. Fisz – sala 34
M. Barszczewska – sala 15
A. Adamczyk – sala 6
P. Ciesielczuk – sala 11
B. Prócnal – sala 21
M. Świszcz – sala 9
V. Tkaćenko- sala 10
G. Stus – sala 17
Ł. Janiszewski – sala 18
M. Niedzielski – sala 19
M. Rutyna – sala 20
M. Ożga – sala 29a

pedagog – B. Stefańczyk – sala 23
bibliotekarz – B. Grochola – biblioteka

03 czerwca 2020r.
j. polski, wiedza o kulturze
J. Klim – sala 10
K. Oborska – sala 9
B. Pliszka – sala 21
E. Tywoniuk- sala 20
I. Jakubczak – sala 29
W. Grzywna – sala 29a

matematyka
M. Jagiełło – sala 40
J. Kapeluszny – sala 11
I. Styk – sala 18
R. Zguczyńska – sala 19
A. Skubisz – sala 39a
M. Łukaszewska – Fik – sala 25a
M. Rzeszut – sala 4a

edukacja dla bezpieczeństwa, wych. fiz., prawo, specjalizacja
A. Myszura – sala PK3
P. Moliński – gab. w-f
M. Oszust – sala gimnastyczna
D. Miszczuk - sala gimnastyczna
A. Ogrodnik – sala gimnastyczna
A. Bukalski – sala 16C
E. Kudyba – sala 16B
S. Kogut – sala gimnastyczna
P. Łusiak – sala PK1
K. Piziorski – sala 6
M. Rozwód -sala 15
W. Skarbek – sala 55a
A. Stępniak – sala 17
R. Łubkowski – sala 55b
S. Watras – sala PK2

pedagog -M. Kwiatek – Duszak – sala 23
bibliotekarz – D. Walkowska – biblioteka
doradca zawodowy – M. Studzińska – sala 38

04 czerwca 2020r.
przedmioty ekonomiczne
M. Wroniecka – gab. 27
E. Górnicka – sala 55a
B. Koziej –Kawka – sala 18
J. Kostecka - sala 19
A. Karpiuk (+wos, wok) – sala 55b
R. Olszewska – sala 15
J. Raczyńska – sala 11
W Polny (+biologia) – sala 29a
A. Smolira –sala 29
J. Pawluk – sala PK3
P. Myszura - sala 20
E. Krzywicka –Socha -sala PK2
U. Goleń – sala 16B
M. Kolanowska – sala 21
J. Malinowski – sala 34
A. Malinowska – sala PK1
K. Celińska – sala 6
E. Falenta – sala 9
E. Oleksiejczuk – sala 16C
B. Bedlińska – sala 10
B. Adamczyk – 25a

pedagog – B. Stefańczyk – sala 23
bibliotekarz – B. Grochola – biblioteka

05 czerwca 2020r.
biologia, chemia, fizyka, informatyka, religia, wos, geografia, historia
I. Czernecka- sala 30
M. Góra – sala 44
M. Niebrzydowski – sala 20
C. Stopa – gab. 26
R. Blicharz – sala PK1
E. Kolenda – sala 55a
K. Czubała-Vyborov – sala 55a
M. Adamiec – sala 33
E. Śmigielska – sala 39a
R. Weremczuk – sala 40
B. Korszla – sala 18
M. Pradun-Łukasik – sala 19
A. Wereszczyńska – sala 17
M. Niezgoda – sala 43
D. Marzec – sala 32
W. Nowak – sala 31

pedagog -M. Kwiatek – Duszak – sala 23
bibliotekarz – D. Walkowska – biblioteka
doradca zawodowy – M. Studzińska – sala 38

15 czerwca 2020r.

j. polski, wiedza o kulturze
J. Klim – sala 10
K. Oborska – sala 9
B. Pliszka – sala 21
E. Tywoniuk- sala 20
I. Jakubczak – sala 55a
W. Grzywna – sala 55b

matematyka
M. Jagiełło – sala 15
J. Kapeluszny – sala 11
I. Styk – sala 18
R. Zguczyńska – sala 19
A. Skubisz – sala 17
M. Łukaszewska – Fik – sala Pk 3
M. Rzeszut – sala 6

pedagog – B. Stefańczyk – gab. 23
bibliotekarz – B. Grochola – biblioteka
doradca zawodowy – M. Studzińska – sala 38

16 czerwca 2020r.
j. angielski, religia, j. niemiecki
ks. P. Gołofit – sala 55a
ks. A. Sowa – sala 29
d. M. Myśliwiecki – sala 55b
T. Fisz – sala 34
M. Barszczewska – sala 15
A. Adamczyk – sala 6
P. Ciesielczuk – sala 11
B. Prócnal – sala 21
M. Świszcz – sala 9
V. Tkaćenko- sala 10
G. Stus – sala 17
Ł. Janiszewski – sala 18
M. Niedzielski – sala 19
M. Rutyna – sala 20
M. Ożga – sala 29a

pedagog -M. Kwiatek – Duszak – gab.23
bibliotekarz – D. Walkowska – biblioteka

 

17 czerwca 2020r.
przedmioty ekonomiczne
M. Wroniecka – gab. 27
E. Górnicka – sala 10
B. Koziej –Kawka – sala 18
J. Kostecka - sala 19
A. Karpiuk (+wos, wok) – sala 11
R. Olszewska – sala 21
J. Raczyńska – sala 9
W Polny (+biologia) – sala 44
A. Smolira –sala 30
J. Pawluk – sala 20
P. Myszura - sala 40
E. Krzywicka –Socha -sala PK2
U. Goleń – sala 39a
M. Kolanowska – sala 31
J. Malinowski – sala 34
A. Malinowska – sala 43
K. Celińska – sala 32
E. Falenta – sala 4a
E. Oleksiejczuk – sala 44a
B. Bedlińska – sala 33
B. Adamczyk – sala 29

edukacja dla bezpieczeństwa, wych. fiz., prawo, specjalizacja
A. Myszura – sala PK3
P. Moliński – gab. w-f
M. Oszust – sala gimnastyczna
D. Miszczuk - sala gimnastyczna
A. Ogrodnik – sala gimnastyczna
A. Bukalski – sala 16C
E. Kudyba – sala 16B
S. Kogut – sala gimnastyczna
P. Łusiak – sala PK1
K. Piziorski – sala 6
M. Rozwód -sala 15
W. Skarbek – sala 55a
A. Stępniak – sala 17
R. Łubkowski – sala 55b
S. Watras – sala 25a

pedagog – B. Stefańczyk – sala 23
bibliotekarz – M. Świszcz – biblioteka
doradca zawodowy – M. Studzińska – sala 38

 

18 czerwca 2020r.
biologia, chemia, fizyka, informatyka, religia, wos, geografia, historia
I. Czernecka- sala 30
M. Góra – sala 4a
M. Niebrzydowski – sala PK2
C. Stopa – gab. 26
R. Blicharz – sala PK1
E. Kolenda – sala PK3
K. Czubała -Vyborov – 39a
M. Adamiec – sala 29
E. Śmigielska – s. 38
R. Weremczuk – sala 40
B. Korszla – sala 33
M. Pradun-Łukasik – sala 44
A. Wereszczyńska – sala 21
M. Niezgoda – sala 43
D. Marzec – sala 32
W. Nowak – sala 31

 pedagog -M. Kwiatek – Duszak – sala 23 bibliotekarz – D. Walkowska – biblioteka