Harmonogram konsultacji dla uczniów klas maturalnych od 25 maja do 05 czerwca 2020 r.

Harmonogram konsultacji dla uczniów klas maturalnych, którzy zgłosili chęć uczestniczenia na terenie szkoły
od 25 maja do 5 czerwca 2020r. wg planu:

Uwaga:

Na konsultacje uczniowie i nauczyciele przychodzą w maskach i rękawiczkach. Muszą być zdrowi. Przy wejściu do szkoły będzie mierzona temperatura.

W jednej sali przebywa jeden nauczyciel i jeden uczeń. Pozostali uczniowie oczekują na korytarzu zachowując między sobą odległość 1,5 metra.

Klasa 3al

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Data

Godziny

j. polski

E. Tywoniuk

21

28.05.2020

04.06.2020

11.00- 12.30

11.00- 12.30

j. angielski

A. Adamczyk

6

28.05.2020

04.06.2020

10.00-10.45

10.00-10.45

matematyka

I. Styk

11

25.05.2020

01.06.2020

08.15- 09.45

08.15- 09.45

wiedza o społeczeństwie

R. Weremczuk

15

25.05.2020

01.06.2020

10.00-10.45

10.00-10.45

j. angielski

M. Niedzielski

6

26.05.2020

02.06.2020

08.00-8.45

08.00-8.45

Klasa 4at

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Data

Godziny

j. polski

B. Pliszka

20

25.05.2020

01.06.2020

08.45- 09.30

08.45- 09.30

matematyka

J. Kapeluszny

11

25.05.2020

01.06.2020

10.00- 10.45

10.00- 10.45

geografia

B. Korszla

18

26.05.2020

02.06.2020

09.00-09.45

09.00-09.45

Klasa 4et

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Data

Godziny

j. polski

W. Grzywna

9

27.05.2020

03.06.2020

10.00- 10.45

10.00- 10.45

Klasa 4bt

Przedmiot

Nauczyciel

Sala

Data

Godziny

matematyka

A. Skubisz

11

28.05.2020

04.06.2020

11.15- 13.15

11.15- 13.15

j. angielski

M. Ożga

9

27.05.2020

03.06.2020

11.00-11.45

11.00-11.45

j. polski

J. Jakubczak

11

26.05.2020

02.06.2020

10.30- 12.15

10.30- 12.15

geografia

M. Pradun-Łukasik

18

27.05.2020

03.06.2020

09.00-09.45

09.00-09.45

Uczniowie z klas 3bl, 4ct, 4dt, 4gt nie wyrazili chęci uczestniczenia w konsultacjach na terenie szkoły.