List Pani Dyrektor Edyty Chudoby z okazji 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka

100 rocznica JPII

Młodość to czas, w którym człowiek odczuwa największą potrzebę akceptacji i wsparcia, kiedy najbardziej pragnie być wysłuchany i kochany” JPll
Kochani Uczniowie! Szanowni Rodzice! Drodzy Nauczyciele!
Dziś, 18 maja AD 2020 - świętujemy 100. Rocznicę Urodzin Papieża-Polaka! Ten piękny dzień przypomina nam, że nasz Papież żyje w nas, w naszej Ojczyźnie i w naszych Sercach! Pamiętamy Jego nauki, słowa, katechezy, maksymy i sentencje. Ja osobiście, od momentu, kiedy zostałam dyrektorem naszych kochanych „ Ekonomów” , bardzo często rozpoczynałam swoje przemówienia cytatami Jana Pawła ll, by w ten sposób Papież-Polak był obecny w naszej szkole i wśród nas. On tak bardzo kochał Boga, Maryję i ludzi, a w szczególności ukochał Młodzież!

Nigdy w życiu nikogo nie wywyższał, nie krytykował, uczył przebaczać, kochać każdego bez wyjątku, bez względu na wyznanie, pochodzenie, kolor skóry czy poglądy polityczne! Jan Paweł II to najbardziej rozpoznawana Osoba naszego globu i naszych czasów! To najbardziej światły, otwarty na innych, tolerancyjny, o Wielkim Sercu Człowiek! Dziś jest Świętym - dlatego modlimy się do Niego, prosząc o Wstawiennictwo u Boga! Kochani Uczniowie! Papież mawiał, że przyszłość należy do Was i Waszego pokolenia! Uczcie się ze sobą rozmawiać, okazywać sobie Serce i Uczucie, bądźcie dobrymi ludźmi, nigdy nikogo nie krzywdźcie, pomagajcie jedni drugim, uśmiechajcie się do siebie i nie noście w sercu urazy. Zawsze pamiętajcie o słabszych, chorych, bezdomnych, pokrzywdzonych i ubogich! Tego uczył nasz ukochany Papież! Jako młodzi Andersowczycy z Chełmskiej Szkoły Mundurowej - oddajemy Dziś Hołd Papieżowi największemu Autorytetowi Naszych Czasów! Bo Szkoła Generała - zwycięzcy spod Monte Cassino - zawsze pamięta i będzie pamiętać o świętym Janie Pawle ll, Papieżu - Polaku!

Gorąco pozdrawiam
Edyta Chudoba
Dyrektor