100. rocznica urodzin św. Jana Pawła II


Szukajcie tej prawdy tam, gdzie ona rzeczywiście się znajduje! Jeśli trzeba, bądźcie 
zdecydowani iść pod prąd obiegowych poglądów i rozpropagowanych haseł! Nie lękajcie się Miłości, która stawia człowiekowi wymagania.

[ św. Jan Paweł, II List do młodych całego świata, 1985 r.]


Chełmscy Andersowczycy pamiętają o św. Janie Pawle II, papieżu-Polaku.