Święto Straży Granicznej

bukiet

16 maja obchodzimy Święto Straży Granicznej ustanowione przez Sejm Rzeczypospolitej Polskiej w 1995 roku. Jest to wyjątkowa okazja do wyrażenia wdzięczności funkcjonariuszom straży granicznej  za ich trudną pracę.Cała społeczność ZSEiM na czele z p. Dyrektor Edytą Chudobą składa wszystkim funkcjonariuszom na ręce p. gen. Jacka Szcząchora - komendanta Nadbużańskiego Oddziału SG życzenia satysfakcji z pełnionej służby, zdrowia oraz  spokoju

 

Nasza szkoła od wielu lat  jest ściśle związana ze Strażą Graniczną, a uczniowie klas obsługa ruchu granicznego uczestniczą w zajęciach, szkoleniach, a także wielu uroczystościach.

 Wytyczno 01.10.2019

OBSŁUGA RUCHU GRANICZNEGObez logo