Dzień Patrona

flaga na monte casino

76 lat temu, 12 maja 1944 r. rozpoczęło się decydujące natarcie 2 Korpusu Polskiego, pod dowództwem gen. Władysława Andersa, na wzgórze Monte Cassino. Po 6 dniach zaciekłych walk, 18 maja około godziny 10, patrol 12. Pułku Ułanów Podolskich zatknął na ruinach klasztoru biało-czerwoną flagę, zaś w samo południe polski żołnierz, plutonowy Emil Czech, odegrał hejnał mariacki, ogłaszając zwycięstwo polskich żołnierzy. Polskie walki o masyw Monte Cassino i Piedimonte trwały 13 dni i 20 godzin i były niezwykle krwawe. W natarciu zginęło 923 żołnierzy, 2931 zostało rannych, a za zaginionych uznano 345, z których 251 powróciło ostatecznie do swoich oddziałów.

 

 

Władysław Anderspop
24 maja 1944 r. gen. Władysław Anders został uroczyście udekorowany brytyjskim Orderem Łaźni. Dekoracji w imieniu króla Wielkiej Brytanii Jerzego VI dokonał dowódca alianckiej 15. Grupy Armii we Włoszech generał Harold Alexander, który oświadczył: "Był to wielki dzień sławy dla Polski, kiedy zdobyliście tę warowną fortecę, którą sami Niemcy uważali za niemożliwą do zdobycia [...]. Jeżeliby mi dano do wyboru pomiędzy jakimikolwiek żołnierzami, których chciałbym mieć pod swoim dowództwem, wybrałbym was, Polaków."
26 lat po tym historycznym wydarzeniu, dokładnie w rocznicę rozpoczęcia polskiego natarcia na Monte Cassino, umiera wielki dowódca, wybitny żołnierz i patriota gen. Władysław Anders. Zgodnie ze swoją wolą, zostaje pochowany pośród swoich żołnierzy na Polskim Cmentarzu Wojennym na Monte Cassino.

6 V 1999 6andersowa
W 1999 roku, społeczność ZSE i III LO zdecydowała, że nasza szkoła będzie nosiła imię tego wielkiego Polaka - dowódcy gen. Władysława Andersa. W uroczystości nadania imienia w dniu 6 maja 1999 r. udział wzięła p. Irena Renata Anders, żona gen. Andersa. Od tego momentu za główny cel postawiliśmy sobie kształtowanie wśród naszych uczniów najważniejszych wartości, które głosił gen. Władysław Anders: „Bóg – Honor – Ojczyzna”. Wartości te, stały się dla nas szczególnie ważne, kiedy w 2015 roku powstały w naszej szkole pierwsze wojskowe klasy mundurowe.

mundurowe anders
W 2017 roku zmieniliśmy nazwę na Zespół Szkół Ekonomicznych i Mundurowych. Obecnie funkcjonują u nas 24 klasy mundurowe: wojskowe, pożarniczo – ratownicze, policyjne i straży granicznej. Młodzież zaś wychowywana jest zgodnie z przesłaniem gen. Władysława Andersa: „Odrzućmy wszystko co Nas dzieli i bierzmy wszystko co Nas łączy, w pracy i w walce o wolność i niepodległość Polski”.